EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) er en internationalt anerkendt intervention, der har vist sig at være succesfuld I behandlingen af bade PTSD og andre stress- og traumerelaterede diagnoser og tilstande. Målet er at reducere subjektiv stress og behandle traumatiske minder, og samtidig muliggøre og styrke en mere adaptiv tilgang og måde at tænke på ift. den alvorlige hændelse, der forårsgare den problamtiske tilstand eller de forstyrrende symptomer.

Med EMDR fokuseres der på biologiske processer med hovedvægt på hjernen og i særdeleshed det system, hvor information processeres, samt vores hukommelse. Når du gennemlever en alvorlig hændelse, så er ubearbejdede minder heraf roden til negative tanker, følelser og adfærd.

EMDR aktiverer bearbejdning af stressfulde og traumatiske oplevelser, der bliver hængende og forstyrrer din dagligdag, og som kan være skyld i, at du er ude af stand til at føre et normalt liv. Med anvendelsen af gentagne øjenbevægelser, hvor øjnene følger et objekt såsom en kuglepen eller en finger i bevægelse, bliver øjnene adgang til vores sind: Mens der fokuseres på den traumatiske begivenhed, hjælper øjenbevægelser med at viske de forstyrrende minder ud, så de fortones, og du kan opnå en distance til dem. Med denne tilgang er det ikke nødvendigt med langvarig eksponering eller detaljerede beskrivelser af den alvorlige hændelse. Samtidig fokuserer interventionen både på den alvorlige hændelse, minder om den samt nuværende stressudløsende faktorer, som er anledning til din nuværende problemtilstand. For at hjælpe dig forbi dit traume tilbyder EMDR samtidig byggesten med nødvendig information samt adfærdsstrategier, som kan hjælpe med at overvinde din problemtilstand.

Se mere under: http://www.emdr.dk/

Jörg Albers

Essential Exposure Institute / Psykologisk kortidsterapi

arbejder indenfor klinisk psykologi, og

  • behandler mennesker i krise med effektiv psykoterapi. Mennesker, som har været udsat for alvorlige hændelser eller har enormt svært at tilpasse sig ændrede livsvilkår. Krisen kan såvel være akut opstået eller vedvarende.
  • uddanner fagpersonale i Prime Decluttering, Essential Exposure Treatment og REMAP
  • undersøger videnskabeligt effekten af behandlingen
  • følger MINIMAX-princippet. Minimal Intervention med maximal udbytte


linkedin

Kontakt

Essential Exposure Institute- Psykologisk Korttidsterapi

Alsion 2
6400 Sønderborg

Tlf: +45 20 88 18 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.