Prime Decluttering

Prime Decluttering består i, at rydde op i mentalt rod ("clutter"). Første element i Prime Decluttering er KITE.

KITE er en ny intervention, der i store træk inkluderer essensen af alle nuværende former for traumepsykologiske interventioner. KITE hjælper målrettet mennesker med at komme videre efter alvorlige hændelser. Du kan se på den som et rengøringsmiddel: Efter en alvorlig hændelse vil KITE hjælpe oprydningsarbejdet og reducere graden af ubehag.

Det store fokus er på den akutte stress, som påvirker dig, når du har oplevet eller været vidne til en alvorlig hændelse. Baseret på anerkendt og velafprøvet teori fra traume og krisepsykologi er KITES grundantagelse, at selvom traumer er vidt forskellige, så er essensen den samme: Reaktionerne, som hændelsen udløser, forsvinder ud bare ud i den blå luft, hvilket også beskrives i trauma informed care. For at komme videre må der aktivt skabes distance til hændelsen både mentalt og følelsesmæssigt.

KITE er en yderst effektiv og let tilgængelig intervention, som hjælper med at skabe den nødvendige distance. Anvendelsen af KITE så hurtigt som muligt efter en alvorlig hændelse har stor betydning for måden, hvorpå du husker tilbage på hændelsen i fremtiden, og dermed også for dens indflydelse på dig. Fordi vi har fleksible hukommelser kan vi påvirke og forme vores egne minder. Måden hvorpå du fortæller historien om hændelsen, og dermed konstruerer narrativet, er af stor betydning, fordi vi kan forandre det aftryk, det sætter på os.

Se mere om sammenhæng mellem Prime Decluttering og Stress: prime-decluttering-and-stress.pdf

KITE er bygget på en fast struktur, men reaktioner på alvorlige hændelser varierer fra person til person. Foruden din umiddelbare reaktion på hændelsen er der især fire andre faktorer, som har indflydelse herpå:

 • 1.

  Dine tidligere erfaringer og oplevelser er af stor betydning. Især tidligere traumer eller oplevelser, der minder om den alvorlige hændelse. Disse sætter dig i forhøjet alarmberedskab, og påvirker måden, hvorpå du reagerer på og håndterer aktuelle hændelser.
 • 2.

  Trivsel på arbejdspladsen er også afgørende – er du for eksempel presset, eller trives du?
 • 3.

  Også personlige problemer og udfordringer må der tages hensyn til. Gennem livet oplever vi allesammen ting, som har en effekt på vores tilgang til livet og vores måde at håndtere udfordringer på. Der må derfor tages højde for din personlige historie og udgangspunkt.
 • 4.

  Udover dit personlige perspektiv er mennesker også sociale væsener, og andre menneskers reaktioner på den alvorlige hændelse har derfor også indflydelse på din reaktion.
KITE er derfor ikke en fastlåst og ufleksibel tilgang, men kan tilpasses behovet i den enkelte situation. Der er dog nogle overordnede elementer, som går igen og er vigtige at inkludere uanset din personlige reaktion:
 • Titel:
  Du bliver bedt om at finde en passende titel til hændelsen. Dette tvinger dig til at samle dine tanker og fokusere på essensen af hændelsen.
 • Start- og slutpunkt:
  Disse er vigtige, og afhænger af, hvornår vi starter og slutter med at føle ubehag i situationen. Dette er både en hjælp til dig og din behandler: Når du overrumples af en alvorlig hændelse, så flyver dine tanker rundt, hvilket medfører en tendens til at sidde fast i bestemte detaljer. Samtidig kan det, at man som psykolog kender start- og sluttidspunkt være en simpel retningslinje for at skabe struktur i historien. Det er et vindue til, hvor der skal spørges mere, og hvornår der skal skiftes fokus. Strukturen er samtidig et hjælpsomt redskab, når man er påvirket af en alvorlig hændelse. Det nedsætter tankehastigheden, så du bliver i stand til at fortælle hele historien uden at sidde fast i bestemte detaljer. At færdiggøre historien er essentielt, fordi det minder dig om, at du nu er i sikkerhed. Det er et lys for enden af tunnelen, når forskellige detaljer fremkalder et mørke af ubehag.
Måden hvorpå interventionen foregår har samtidig til hensigt at skabe distance fra hændelsen. Dette opnås ved, at du med KITE skal fortælle om hændelsen fire gange med fire forskellige perspektiver, hvor der dykkes ned i forskellige lag: Fakta, tanker, følelser og helikopterperspektiv. Først instrueres du i, at fortælle historien med rene fakta. Det første narrativ udgør den dominerende historie, og når den er rent faktabaseret, separeres fakta fra dine emotionelle reaktioner. Vi må dog ikke glemme tanker og følelser, som skal tages sig af, så vi kan genoprette orden i vores system. Derfor er de næste faser at spørge ind til henholdsvis tanker og følelser til de episoder, som fortælles under den faktabaserede fase. Men chokket fra hændelsen må ikke blive dominerende, og vi ønsker at nedtone den følelsesmæssige indvirkning, så de ikke bliver altoverskyggende ift. mere vigtige aspekter i dit liv. Hvis vi frem for at skabe distance dvæler ved de negative følelser, så har det potentielt den modsatte effekt og kan forværre problemet. Derfor tilgår vi de negative tanker og følelser, men bevæger os hurtigt videre til helikopterperspektivet. Her ser vi på hændelsen udefra, hvilket automatisk skaber distance. Du bliver opmærksom på andre ting, end dem, som ellers fylder i dit hoved, og formår på den måde at tage et skridt tilbage fra den emotionelle tilstand, hændelsen har sat dig i.
Ønsker du senere at fortælle historien til andre, er den bedste løsning derfor at holde dig udelukkende til fakta, så du ikke genoptager den umiddelbare emotionelle tilstand. Velment medfølelse kan faktisk medføre, at du retraumatiseres. Dog er det en helt normal reaktion, hvis du en-to uger efter en alvorlig hændelse er følelsesmæssigt sårbar. Og det er sundt at reagere på dine følelser. Det er for eksempel okay at græde, når du genfortæller historien, så længe du ikke dvæler ved dine følelser eller sidder fast i detaljer, hvilket øves ved anvendelsen af KITE. Det er samtidig normalt at være mere træt and hurtigere at blive irriteret, fordi dit system er blevet overbelastet, hvilket automatisk sætter vores krop i alarmberedskab. KITES virkning er derfor afgørende, fordi KITE bevirker, at dine reaktioner strækker sig over så kort tid som muligt, samtidig med at de er langt mildere, end hvis den alvorlige hændelse ikke bearbejdes. Nogle reaktioner er dog sejlivede, og gentagelse af KITE etablerer og fremhjælper distance til hændelsen. At bearbejde hændelsen samt langvarige reaktioner er vigtigt. Hvis traumer ikke bearbejdes ordentligt, vil den akutte stress det fremkalder ikke forsvinde af sig selv. Graden af ubehag og den følelsesmæssige sårbarhed vil forblive en stærk indflydelse i dit liv og forstyrre din dagligdag. I stedet for at hele, så vil såret forblive friskt og den akutte stress risikerer at blive til kronisk stress.

Jörg Albers

Essential Exposure Institute / Psykologisk kortidsterapi

arbejder indenfor klinisk psykologi, og

 • behandler mennesker i krise med effektiv psykoterapi. Mennesker, som har været udsat for alvorlige hændelser eller har enormt svært at tilpasse sig ændrede livsvilkår. Krisen kan såvel være akut opstået eller vedvarende.
 • uddanner fagpersonale i Prime Decluttering, Essential Exposure Treatment og REMAP
 • undersøger videnskabeligt effekten af behandlingen
 • følger MINIMAX-princippet. Minimal Intervention med maximal udbytte


linkedin

Kontakt

Essential Exposure Institute- Psykologisk Korttidsterapi

Alsion 2
6400 Sønderborg

Tlf: +45 20 88 18 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.