Stress

Når du gennemlever en alvorlig hændelse forårsager det stress, som potentielt har en langvarig effekt på både din mentale, fysiske og sociale tilstand. Stress opstår, når du befinder dig i en situation, som du oplever som truende eller farlig. Dette forstyrrer din normale balance, og medfører en stressreaktion bestående af fysiologiske forandringer. Kroppen klargør energi som akut stressreaktion, hvilket på kort sigt er gavnligt, fordi det forsøger at genskabe balance. Hvis du dog ikke føler dig i stand til at håndtere den alvorlige hændelse, så overbebyrdes dit system og når du er ude af stand til at tilpasse dig situationen udvikler du med tiden kronisk stress. Vi arbejder ud fra, at alvorlige hændelser kan medføre tre typer stress: Akut stress, kronisk stress og akut stress ovenpå kronisk stress. Disse vender vi tilbage til, når vi har set nærmere på de fysiske stressreaktioner, som alvorlige hændelse medfører.

Se mere om sammenhæng mellem Prime Decluttering og Stress: prime-decluttering-and-stress.pdf

Polyvagal teori

Med afsæt i den polyvagale teori forklares stress som en forstyrrelse i dele af hjernen, som vi ikke bevidst har adgang til. Kort fortalt fokuserer teorien på det autonome nervesystem, som består af det sympatiske og parasympatiske system. Det sympatiske nervesystem er den del, der bidrager til mobiliseringen af energi ved akut stress, som fremkalder en kamp/flugt-tilstand. Som en del af det parasympatiske nervesystem har vi en vagusnerve, som er todelt – henholdvis den ventrale og dorsale vagus. Normalt vil den ventrale vagus gøre os socialt orienterede og retter vores perception ud imod omverdenen. Den dorsale vagus styrer derimod vores basale overlevelsessystemer såsom hjerteslag, vejrtrækning og kropstemperatur. Normalt er disse balanceret, og de aktiveres hver især i henhold til de krav, vi møder i omverdenen. Når du oplever en alvorlig hændelse, vil den medfølgende stress dog bringe systemet ud af balance.

Hvis den akutte stress fra en alvorlig hændelse får lov til at rodfæste sig som kronisk stress, vil du til sidst opleve at blive udbændt. Når dette sker, så fremhæver den polyvagale teori, at den ventrale vagus er understimuleret, og derfor ikke som normalt formår at gøre dig socialt orienteret, eller få dig til at slappe af og føle dig i sikkerhed. Den dorsale vagus bliver den dominerende, så der kun fokuseres på overlevelse. Dette betyder, at det sympatiske nervesystem tilsidesættes, så du ikke kan imødegå de opgaver, du normalt løser til dagligt, og din indre drivkraft pacificeres. Som den kroniske stress skrider frem vil det sympatiske nervesystem til sidst være helt ude af drift: Ingen energi klargøres – selv når vi har brug for det i mødet med stressede situationer.

Stresstyper

Som nævnt kan alvorlige stressfulde hændelser medføre forskellige former for stress. I klinikken vil der især være fokus på den akutte stress udløst af hændelsen, så du undgår, at den udvikler sig til kronisk stress med dertilhørende følgevirkninger.

Akut stress
Dette er kroppens første stressreaktion, hvor hormoner hurtigt frigøres, og det sympatiske nervesystem sætter dig i en kamp/flugt-tilstand. Tilsammen medfører dette, at du bliver mere aktiv, fordi du sættes i et forhøjet alarmberedskab. På den ene side klargøres der således energi, som gør dig i stand til at imødegå krav fra situationer, som du opfatter som potentielt stressende, skadelige eller farlige. På den anden side medfører alarmberedskabet dog samtidig en psykisk overfølsomhed.

Kronisk stress
Hvis du ikke føler dig i stand til at håndtere den akutte stresstilstand, udsættes for gentagne stressorer, eller befinder dig i en langvarig stresset situation, risikerer du, at dit system overbebyrdes. Når dette finder sted, er din krop ude af stand til at tilpasse sig den konstante overbelastning, og du udvikler kronik stress. De ledsagende stressreaktioner bliver nu skadelige – også på et biologisk niveau. Dine hormon- og nervesystemer giver således tilbageslag, og vil ved kronisk stress være skyld i, at du udvikler symptomer som koncentrationsbesvær, irritation, hukommelsesproblemer og udmattelse.

Akut stress ovenpå kronisk stress
Kronisk stress har således en lang række negative konsekvenser. Endnu en af disse er, at du oveni den kroniske stress bliver mere sårbar overfor akut stress. Da den kroniske stress sætter os i et konstant alarmberedskab, opfattes selv de mindste udfordringer som uoverkommelige og som trusler, hvorfor dine reaktioner på disse bliver utilpassede og overdrevne.

Konsekvenser
Med andre ord bevirker den kroniske stress, at dit sympatiske nervesystem i et stykke tid bliver overaktivt, mens systemet kæmper for at følge med. Over tid vil den kroniske stress dog betyde, at dit sympatiske nervesystem sættes ud af spil. Når vores krop konstant er stresset og anspændt, kæmper og gør den modstand, hvilket påvirker nervesystemet, som enten reagerer med over- eller underfølsomhed. Efter en tid med overfølsomhed slides din krop til sidst ned, hvilket medfører en underfølsomhed. Den er ikke længere i stand til at klargøre energi til at imødegå kravene fra omverdenen. Konsekvenserne heraf er seriøse, og består både af fysiske konsekvenser som hjertelidelser, søvnløshed og smerter samt psykologiske og sociale svækkelser i form af koncentrations- og hukommelsesbesvær, angst og manglende social orientering.

Når kroppens energiressourcer er opbrugt, ender du i en tilstand af burn-out. Med de indre drivkrafter pacificeret, overvældes du af udmattelse og andre forstyrrende symptomer. Dette er dog en gradvis proces, hvorfor det ikke er ualmindeligt at overhøre symptomerne, indtil det er for sent. Når du når til burn-out-stadiet, kan din krop ikke længer regenerere. Du bliver permanent udmattet, ligesom det har en negativ indvirkning på dit humør, mentale helhed og immunforsvar. Du påvirkes lang tid før, du måske selv er opmærksom på det, og forsømmer dine sociale relationer, krop og sind.

Jörg Albers

Essential Exposure Institute / Psykologisk kortidsterapi

arbejder indenfor klinisk psykologi, og

  • behandler mennesker i krise med effektiv psykoterapi. Mennesker, som har været udsat for alvorlige hændelser eller har enormt svært at tilpasse sig ændrede livsvilkår. Krisen kan såvel være akut opstået eller vedvarende.
  • uddanner fagpersonale i Prime Decluttering, Essential Exposure Treatment og REMAP
  • undersøger videnskabeligt effekten af behandlingen
  • følger MINIMAX-princippet. Minimal Intervention med maximal udbytte


linkedin

Kontakt

Essential Exposure Institute- Psykologisk Korttidsterapi

Alsion 2
6400 Sønderborg

Tlf: +45 20 88 18 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.